Stavebná činnosť

V stavebnej činnosti máme bohaté skúsenosti, ktoré sme sa rozhodli pretaviť do vlastných projektov. 
Naše projekty sú v súčasnosti v realizácii a viac sa o nich môžete dozvedieť tu.

Zateplenie bytového domu na ulici I.Krasku 1,3,5  v Prievidzi. 
Zatepľovací systém CAPATECT MINERA LINE  a Silikónová omietka. Realizácia v r. 2015

Zateplenie bytového domu " Benedikta 303" v Prievidzi
Zatepľovací systém CAPATECT EPS-F 186 a Silikónová omietka. Realizácia v r. 2014

Zateplenie bytového domu na ulici Mojmíra 2-8 v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikátová omietka. 
Realizácia v r. 2013-2014.

Zateplenie bytového domu na ulici Škarvana v Prievidzi. 
Zatepľovací systém CAPATEC T MINERA LINE a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2011-2012

Obnova bytového domu v Nedožeroch Brezanoch. 
Silikónová ryhovaná omietka CAPAROL CAPATECT SH.
Realizácia v. r. 2011. 

Zateplenie štítov  bytového domu na ul. Hodžu v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2011

Zateplenie bytového domu na ul. Hodžu v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2010

Zateplenie bytového domu na ul. Mojmíra v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2010

Zateplenie bytového domu na ul. Šoltésovej v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikátová omietka. 
Realizácia v r. 2007

Zateplenie bytového domu na ul. Energetikov v Prievidzi, vrátane rekonštrukcie schodísk a balkónov. 
Silikátová ryhovaná omietka CAPAROL CAPATECT SI. Jeseň 2006. 

Zateplenie administratívnej budovy  Hornonitrianskych baní. 
Silikónová ryhovaná omietka CAPAROL CAPATECT SH.

Oprava fasády a odvodnenie Kutúrneho domu v Hradci. 
Použitá je silikónová omietka Capatect. 
Realizácia v r. 2014

Zateplenie štítov  bytového domu na ulici J,Kráľanv Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2013-2014.

Zateplenie štítov  bytového domu v Kanianke.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikátová omietka. 
Realizácia v r. 2012.

Zateplenie bytového domu na ulici Ľ.Ondrejova v Prievidzi. 
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v. r. 2011.

Zateplenie štítov bytových domov v Prievidzi
Ulica sv. Cyrila a Mišíka. Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. Realizácia v r. 2008 - 2010

Zateplenie bytových domov na ul. Hrabová v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2008- 2010.

Zateplenie bytového domu na ul. Tolstého v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikónová omietka. 
Realizácia v r. 2009

Zateplenie bytového domu na ul. I.Krasku v Prievidzi.
Zatepľovací systém CAPATEC EPS-F 186 a Silikátová omietka. 
Realizácia v r. 2008.

Zateplenie bytového domu na ul. Gorkého v Prievidzi. 
Silikátová ryhovaná omietka CAPAROL CAPATECT SI. 
Realizácia v lete 2006.

Ďalšie z našich realizácií