Sídlo firmy

BAK, spol. s r. o.

Staničná 18 

971 01 Prievidza

Fakturačné údaje

IČO: 31 587 020 

DIČ: 2020467438

IČ DPH: SK2020467438

Bankové spojenie

Banka: 
Československá obchodná banka a.s.

IBAN: 
SK68 7500 0000 0040 0791 2334

Vedenie

Igor Čaniga

Obchod + Správa

Denis Nemec

Stavba

Peter Bátora

Dizajn

Michaela Sekerešová

Back office

Helena Fabiánová

Kontaktný formulár

Spoločnosť
Meno
Priezvisko
E-mail
Telefón
Vaša správa