Sídlo firmy

BAK, spol. s r. o.

Staničná 18 

971 01 Prievidza

Fakturačné údaje

IČO: 31 587 020 

DIČ: 2020467438

IČ DPH: SK2020467438

Bankové spojenie

Banka: Československá obchodná banka a.s.

IBAN: SK68 7500 0000 0040 0791 2334

CEO

Igor Čaniga

Manažovanie chodu spoločnosti

Projektový manažér

Peter Bátora

Zodpovednosť za projekt od Inžinieringu až po kolaudáciu

Obchodný manažér

Michaela Sekerešová

Výkup a predaj nehnuteľností

Kontaktný formulár

Spoločnosť
Meno
Priezvisko
E-mail
Telefón
Vaša správa